VERKSAMHETER

Huvudsakliga verksamheter som bedrivs är skogsförvaltning, utarrenderat jordbruk, fastighetsförvaltning, jakt, motorbanan Ring Knutstorp samt julgransodling.

Målsättningen är att alltid utveckla verksamheterna samt skapa nya ben att stå på för en stabil framtid för kommande generationer.

SKOGEN

JULGRANAR OCH PYNTEGRÖNT

JAKT

JORDBRUK

RING KNUTSTORP

BOSTÄDER