top of page
Poppel (10).JPG

SKOGEN

Skogen på Knutstorp används främst till sågtimmer, massaved och energi och är certifierad enligt PEFC och FSC. Då skogen är långsiktig satsas det på många olika trädslag som ska hålla en hög virkeskvalitet. Av den totala arealen produktiv skogsmark finner vi 32 % ädellöv, 14 % löv, 51 % gran samt 3 % tall. Vidare tillkommer cirka 30 ha julgransodling.

Idag förvaltas skogen av skogsförvaltare Mattias Brantestad på Södra.

eu-logo-jordbruksfonden.jpg

Knutstorp har mottagit bidrag från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att etablera poppelodling. Syftet är att energiskogen ska planteras och skötas enligt gängse metod med målsättningen att etablera en plantering med god avkastning av energiskog för energiändamål.

bottom of page