SKOGEN

Skogen på Knutstorp används främst till sågtimmer, massaved och energi och är certifierad enligt PEFC och FSC. Då skogen är långsiktig satsas det på många olika trädslag som ska hålla en hög virkeskvalitet. Av den totala arealen produktiv skogsmark finner vi 32 % ädellöv, 14 % löv, 51 % gran samt 3 % tall. Vidare tillkommer cirka 30 ha julgransodling.

 

Den årliga tillväxten ligger på cirka 6000 m3sk och den årliga avverkningen på cirka 4000 m3sk.

Idag förvaltas skogen av skogsförvaltare Mattias Brantestad på Södra.

Kontakta oss:

Adress: Knutstorps Gård
Knutstorp 1081
268 76 Kågeröd

Mail: info@knutstorp.se 

Claes Adam Wachtmeister
Mobil: 070 607 91 84

© Knutstorps Borg 2021 Hemsida skapad av Campus Webbyrå