top of page
Skillnad-kronhjort-och-dovhjort-Bild-2.j

JAKT

Jakt har bedrivits på Knutstorp i alla tider och det finns rikligt med rådjur, kronhjort, dovhjort och vildsvin. Jakten är indelad i 5 områden.

bottom of page