top of page

GODSET

Knutstorp förvaltas idag av 8:e generationen Wachtmeister och fungerar som ett modernt företag inom skog, lantbruk och fastighetsförvaltning. Ambitionen är att skapa goda förutsättningar för framtida generationer med fler verksamhetsområden att driva. 

Knutstorp har ett nära samarbete med närliggande entreprenörer.

Bild på information om Knutstorps Borg
bottom of page