top of page

HISTORIK

37_14.jpg

Knutstorp var sätesgård redan i mitten av 1300-talet. Vid medeltidens slut hade det kommit till den danska Braheätten och stannade inom den till 1663. Det tillhörde sedan medlemmar av släkterna Tott och Ankarstierna.

Knutstorps borg färdigställdes 1551. Borgen är belägen vid Söderåsens sydsluttning 4 kilometer öster om Kågeröd. Den geografiska placeringen gav närhet till skogsprodukterjaktvatten och jordbruk som än idag präglar verksamheten. År 1342 finner vi den förste kände ägaren, Peder Nielsen Kyrning som tillhörde släkten Thott. Under 1400-talets senare hälft kom familjen Krognos att äga Knutstorp och en dotter Magdalena Krognos gifte sig år 1502 med Tyge Brahe från Tosterup. Deras bröllop på Bollerup är vida omtalat med anledning av de noggranna anteckningar över vad man åt och drack samt vad de fick i bröllopsgåvor.

Tyge Brahe gifte om sig efter Magdalenas död med Sofie Rud och fick sonen Otto Brahe som tillsammans med hustrun Beata Bille byggde den fyrlängade borgen som stod färdig 1551. En sjö anlades runt borgen som försvar men denna dikades ut i början av 1800-talet för att ge plats åt betesmark.

Den fyrlängade borgen kom att stå intakt tills den sköts sönder av danskarna 1678 i samband med att de försökte återta Skåne.

På våren 1678 lät Karl XI befästa Knutstorp och förse det med ett par hundra mans besättning under kapten Xylander. Den 7 juni slog han tillbaka ett anfall av danskarna. Den 23 juni fick 116 man ge sig till fånga åt en annan dansk styrka på 400 man, varefter huvudbyggnaden brändes. Den sattes emellertid i stånd 1728.

År 1704 kom de första svenska ägarna, familjen Anckarstierna, att restaurera Knutstorp genom att riva den norra längan och bygga en tredje flygel åt väster.

Borgen såldes 1771 till greve Fredrik Georg Hans Carl Wachtmeister och har tillhört hans släkt sedan dess.

Under 1830-talet anlitades arkitekten C.G. Brunius vars idéer präglar de karaktäristiska trappstegsgavlarna. Då byggdes även bron som leder från landsvägen till borgen och den gamla bron vetter fortfarande åt söder bakom borgen.

Den 17 januari år 1956 drabbades borgen av en omfattande brand som förstörde stora delar av både interiör och exteriör. Under de kommande tre åren byggdes den södra huvudlängan upp samt en mindre flygeln åt öster. Nu återstår enbart den mäktiga huvudbyggnaden. Från att ha varit en försvarsanläggning under många år fungerar borgen idag som en modern privatbostad med bibehållen historisk atmosfär.

bottom of page