top of page

JORDBRUK

Jordbruket är sedan 90-talet utarrenderad och drivs idag som ekologisk odling. Vete, havre och vall är de huvudsakliga grödorna som odlas.

bottom of page