JORDBRUK

Jordbruket är sedan 90-talet utarrenderad och drivs idag som ekologisk odling.

              Vete, havre och vall är de huvudsakliga grödorna som odlas.