top of page

Knutstorp

Knutstorp är beläget vid Söderåsens sydsluttning ca 4 kilometer öster om Kågeröd.

1546 föddes den världskände astronomen Tycho Brahe på Borgen.

 

År 1771 köptes Knutstorp av Greve Fredrik George Hans Carl Wachtmeister och sedan dess finns godset i familjen Wachtmeisters ägo.

På Knutstorp bedrivs ett modernt skogsbruk, jordbruk, fastighets- och lokalförvaltning, Ring Knutstorp, julgransodlingar samt jakt. 

bottom of page